Kredyty dla osób prywatnych 

Kredyt Zerrro 0,00%     RRSO: 17,91%

    RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie 0,00% w stosunku rocznym, całkowita kwota kredytu w wysokości 5 000 PLN, umowa zawarta w dniu 01.04.2015 r. na okres 12 miesięcznych rat, spłaty równe, wysokość raty: 417 PLN (przy czym pierwsza rata w  wysokości 413 PLN). Całkowity koszt kredytu wynosi 420 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 0 PLN, prowizja za udzielenie kredytu wynosząca 400 PLN oraz opłata za rozpatrzenie wniosku 20 PLN.  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 5 420 PLN.

 

Tani Kredyt

od 5,99% do 9,99% 

RRSO: 12,22% 

    RRSO wynosi 12,22% w skali roku i zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie w wysokości 7,99% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 13 000 PLN, umowa zawarta w dniu 20.03.2015 r. na okres 36 miesięcznych rat,  oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 20 dnia każdego miesiąca, wysokość raty 407,31 PLN, ostatnia rata - 407,42 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 2 333,27 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 1 663,27 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 650 PLN, prowizja za rozpatrzenie wniosku 20 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę przy powyższych założeniach wynosi 15 333,27 PLN. 

 

Tani Kredyt z ubezpieczeniem                                                                  

     od 4,99% do 8,99%  

                     RRSO: 11,76% 

    RRSO wynosi 11,76% w skali roku i zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie w wysokości 5,99% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 12 700 PLN, umowa zawarta w dniu 31.08.2015 r. na okres 24 miesięcznych rat,  oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 30 dnia każdego miesiąca, wysokość raty 562,76 PLN, ostatnia rata - 561,51 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 1 457,99 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 804,99 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 381 PLN, prowizja za rozpatrzenie wniosku 20 PLN. Ubezpieczenie wyniesie 180 PLN, a prowadzenie ROR za cały okres kredytowania to 72 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę przy powyższych założeniach wynosi 14 157,99 PLN. 

 

Kredyt gotówkowy

 10,00%   RRSO: 12,48%  

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie w wysokości 10,00% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 13.000 PLN, umowa zawarta w dniu 20.03.2015 r. na okres 60 miesięcznych rat,  oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 20 dnia każdego miesiąca, wysokość raty 276,21 PLN, ostatnia rata wyrównująca - 276,32 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 4.112,71 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 3.572,71 PLN, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 520 PLN oraz opłata za rozpatrzenie wniosku 20 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 17.112,71 PLN. 

      

Kredyt dla Stałych Klientów   

 9,00%    RRSO: 13,85%

   RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie w wysokości 9,00% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 11 500 PLN, umowa zawarta w dniu 07.04.2015 r. na okres 30 miesięcznych rat,  oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne 6-go dnia każdego miesiąca, wysokość raty 429,40 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 1 951,94 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 1 381,94 PLN, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 460 PLN, opłata za rozpatrzenie wniosku 20 PLN oraz prowizja za prowadzenie ROR przez 30 m-cy - 90 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 13 451,94 PLN. 

      

Kredyt hipoteczno-konsumpcyjny

 od 3,75% do 8,75%* 

RRSO: 6,85%  

* Oprocentowanie nominalne uzależnione jest od stopy redyskonta NBP. Sposób obliczania oprocentowania jest następujący: stopa redyskonta NBP + marża Banku 2,00 do 7,00 p.p.

      Do obliczenia RRSO przyjęto: oprocentowanie nominalne 6,25% w skali roku, kwotę kredytu 144 000 PLN na okres kredytowania 180 miesięcy, prowizję od udzielonej kwoty kredytu: 2160 PLN, opłatę za rozpatrzenie wniosku: 100 PLN, opłatę za ustanowienie hipoteki: 200 PLN, PCC od ustanowienia hipoteki: 19 PLN, opłatę za zaświadczenie o wykreśleniu hipoteki: 50 PLN, opłatę za wykreślenie hipoteki: 100 PLN. Ubezpieczenie nieruchomości płatne 15 razy co 12  miesięcy: łącznie 1530 PLN. Pierwsza rata  odsetkowa to 275 PLN, kolejne raty miesięczne w wysokości 1238,74 PLN. Ostatnia rata wyrównująca wyniesie 1237,75 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 82 167,47 PLN, w tym koszt odsetek w wysokości
78 008,47 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 226 167,47 PLN. 

  

Kredyt odnawialny w Koncie Osobistym

      10,00%    RRSO: 14,87% 

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w ROR w wysokości 2.000 PLN, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,00% w skali roku, umowa zawarta w dniu 17.03.2015 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne ostatniego  dnia każdego miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 275,44 PLN, na który składają się: odsetki w  wysokości 199,44 PLN, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 20 PLN, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania w wysokości 3 PLN miesięcznie, opłata za rozpatrzenie wniosku 20 PLN, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 2 275,44 PLN.

 

 

Kredyt gotówkowy zabezpieczony lokatą

     6,45%    RRSO: 8,23%

     RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości 6400 PLN, umowa zawarta w dniu 20.03.2015 r. na okres 12 miesięcznych rat,  oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 20 dnia każdego miesiąca, wysokość raty 552,15 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 277,81 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 225,81 PLN, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 32 PLN oraz opłata za rozpatrzenie wniosku 20 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 6 677,81 PLN.

 

Kredyt na zakup okien, drzwi i materiałów budowlanych

10,00%     RRSO: 11,54%

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie 10,00% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 4500 PLN, umowa zawarta w dniu 20.03.2015 r. na okres 36 miesięcznych rat,  oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 19 dnia każdego miesiąca, wysokość raty 145,16 PLN, ostatnia rata - 145,27 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 790,87 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 725,87 PLN, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 45 PLN oraz opłata za rozpatrzenie wniosku 20 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 5290,87 PLN. 

 

 Kredyt mieszkaniowy

od 2,75% do 7,75%*

 RRSO: 5,91% 

* Oprocentowanie nominalne uzależnione jest od stopy redyskonta NBP. Sposób obliczania oprocentowania jest następujący: stopa redyskonta NBP + marża Banku 1,00 do 6,00 p.p.

Do obliczenia RRSO przyjęto: oprocentowanie nominalne 5,50% w skali roku, kwotę kredytu 280.000 PLN na okres kredytowania 300 miesięcy, prowizję od udzielonej kwoty  kredytu: 4 200 PLN; opłatę za rozpatrzenie wniosku: 200 PLN, opłatę za ustanowienie hipoteki: 200 PLN, PCC od ustanowienia hipoteki: 19 PLN, opłatę za zaświadczenie o wykreśleniu hipoteki: 50 PLN, opłatę za wykreślenie hipoteki: 100 PLN. Ubezpieczenie nieruchomości płatne 25 razy co 12 miesięcy: łącznie 4 200 PLN. Pierwsza rata odsetkowa to 342,22 PLN, rata miesięczna to 1.721,98 PLN. Ostatnia rata wyrównująca wyniesie 1.719,80 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 244 181,06 PLN, w tym koszt odsetek w wysokości 235 212,06 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 524 181,06 PLN.

 

 Kredyt w rachunku karty kredytowej BPS VISA Credit

     10,00%    RRSO: 10,47% 

         Przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 10.000 PLN zostanie uruchomiony w dniu 12.03.2015 r., zadłużenie zostanie spłacone w ciągu 36 miesięcy, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy, a minimalna wysokość spłaty wynosi 3,00% (min. 40 PLN). Termin spłaty minimalnej kwoty podawany jest w zestawieniu operacji - w dniu zawarcia umowy jest to 28 dzień każdego miesiąca. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 13 054,73  PLN. Klient poniesie koszt opłaty za użytkowanie karty kredytowej w kwocie 54 PLN tylko jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniesie mniej niż 6.600 PLN w okresie 12-miesięcznym w roku poprzednim.


Kredyt na zakup samochodu 10,00%    RRSO: 17,77% 

 

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie 10,00% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 50 000 PLN, umowa zawarta w dniu 23.03.2015 r. na okres 84 miesięcznych rat,  oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 22 dnia każdego miesiąca, wysokość raty 829,83 PLN, ostatnia rata - 829,92 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 32 225,81 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 19 705,81 PLN, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 2 000 PLN, ubezpieczenie AC pojazdu 7 razy co 12 m-cy łącznie 10 500 PLN oraz opłata za rozpatrzenie wniosku 20 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 82 225,81 PLN.

 

 

 

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Oprocentowanie podane w skali roku. Dane na dzień 31.08.2015 r.


 

» Aktualności
10 października 2017 r.
Elektroniczna ewidencja VAT
 Facebook |   RSS |   Mapa serwisu |  Kariera |  Zastrzeżenia prawne |  Polityka prywatności |  SWIFT: POLUPLPR |  Infolinia: 32 324 83 33
Serwis należy do Banku Spółdzielczego w Tychach | Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2010