26.06.1900 r. - rejestracja w Sądzie w Mikołowie Tyskiej Kasy Pożyczkowej - spółdzielni z nieograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach - działała na mocy statutu z dn. 15.03.1896 r.

26.02.1910 r. - zmiana nazwy na: Tyska Kasa Oszczędności i Pożyczek z nieograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

22.05.1927 r. - na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzono nowy statut opracowany na podstawie Ustawy o Spółdzielniach z 29.10.1920 r. i przyjęto nową nazwę: Kasa Oszczędności i Pożyczek z nieograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

1934 r. - na podstawie Uchwał Walnych Zgromadzeń w Kasie Oszczędności i Pożyczek w Tychach (02.08.1934 r.) i Żwakowie (22.04.1934 r.) spółdzielnie te połączyły się pod nazwą: Kasa Oszczędności i Pożyczek zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.

10.08.1950 r. - przekształcenie nazwy na: Gminna Kasa Spółdzielcza w Tychach z odpowiedzialnością udziałami.

19.05.1957 r. - w wyniku postanowień Uchwały Sejmowej spółdzielnie bankowe otrzymały nazwę: Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkowe (SOP).

1963 r. - zmieniono §1 w statucie Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej uległa zmianie nazwa Spółdzielni z "Kasy Spółdzielczej" na "Bank Spółdzielczy".

14.09.1975 r. - na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli nastąpiło połączenie Banków w Starym Bieruniu, Imielinie i Tychach w jeden Bank.

1997 r. - Bank Spółdzielczy w Tychach otworzył nową siedzibę przy ul. Damrota 41. 

1998 r. -  Otwarcie nowej placówki w Bieruniu ul. Rynek 18.

1999 r. - Odnowienie Filii Banku ul. Niepodległości 55.

2000 r. - Nowa placówka w Bojszowach ul. Szczęsna 5.

» Aktualności
27 czerwca 2018 r.
Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Tychach – Split Payment
 Facebook |   RSS |   Mapa serwisu |  Kariera |  Zastrzeżenia prawne |  Polityka prywatności |  SWIFT: POLUPLPR |  Infolinia: 32 324 83 33
Serwis należy do Banku Spółdzielczego w Tychach | Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2010