UWAGA: Lokata wycofana z oferty Banku z dniem 7 marca 2013 r. 


Przekonaj się sam jaką mamy Gryfną Lokatę! 

Skorzystaj z naszej najnowszej Gryfnej Lokaty! Gryfno Lokata to terminowa lokata oszczędnościowa, dzięki której możesz zyskać aż 5% w skali roku!

Jeśli wybierzesz 3-miesięczną lokatę to oprocentowanie wyniesie:

  • 4,50% dla lokat do 100 tys. zł. 
  • 4,75% dla lokat powyżej 100 tys. zł.

Natomiast w przypadku lokat zakładanych na 6 miesięcy oprocentowanie jest następujące:

  • 4,75% dla lokat do 100 tys. zł.
  • 5,00% dla lokat powyżej 100 tys. zł.

Odsetki naliczane są od dnia wpłaty do końca okresu umownego, a oprocentowanie jest stałe w przypadku lokat zakładanych na okres 3 miesięcy lub zmienne w przypadku lokat 6-miesięcznych. Gryfno Lokata jest odnawialna, co znaczy, że po upływie okresu umownego automatycznie odnowimy 3-miesięczną lokatę łącznie z naliczonymi odsetkami na zasadach standardowej 3-miesięcznej terminowej lokaty oszczędnościowej o stałym oprocentowaniu, a lokaty zakładane na okres 6 miesięcy będą odnawiane na zasadach 6-miesięcznej terminowej lokaty oszczędnościowej o zmiennym oprocentowaniu.

Bezpieczeństwo
Oszczędzaj bez obaw! Lokaty naszych Klientów są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o którym dowiesz się więcej
tutaj >>

Minimalna kwota lokaty
Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł.

Nie zwlekaj - daj urosnąć swoim oszczędnościom!
Gryfną Lokatę można zakładać do 30 kwietnia 2013 r.

Dane na dzień 31 stycznia 2013 r. Szczegóły w „Regulaminie terminowej lokaty oszczędnościowej Gryfno Lokata w złotych dla osób fizycznych”, który jest dostępny w placówkach Banku.

 

< Opis Gryfnej Lokaty po ślonsku >

 

Przekonej sie som jako momy Gryfno Lokata! 

Skorzystej z naszyj najnowszyj lokaty! Gryfno Lokata to terminowo lokata łoszczyndnościowo, dziynki któryj możesz zyskać aż 5% w skali roku!

Jak se łobieresz lokata na 3 miysionce to dostaniesz tela:

  • 4,50% do lokat do 100 tys. zł. 
  • 4,75% do lokat powyżyj 100 tys. zł.

A jak łobieresz se lokata na 6 miesiyncy to domy Ci tela:

  • 4,75% do lokat do 100 tys. zł.
  • 5,00% do lokat powyżyj 100 tys. zł.

Łodsetki naliczane som łod dnia wpłaty do końca łokresu umownego, a łoprocyntowanie jest stałe w przipadku lokaty 3-miesiyncznyj, a jak mosz lokata 6-miesiynczno to łoprocyntowanie jest zmiynne. Gryfno Lokata jest łodnawialno, ino że jak wybrołeś ta 3-miesiynczno to bydzie łona łodnawiano na zasadach 3-miesiyncznych terminowych lokat łoszczyndnościowych ło stałym łoprocyntowaniu, a te zakłodane na 6 miesiyncy bydom łodnawiane na zasadach standardowych terminowych lokat zakłodanych na 6 miesiyncy.

Bezpieczyństwo
Możesz śmiało łoszczyndzać, bo lokaty naszych Klijyntów som gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dowiysz sie co wiyncyj
tukej >>

Minimalno kwota
Najmniyjszo kwota lokaty to 500 zł.

Nie zwlekej! Dej urosnońć twojim łoszczyndnościom!
Gryfno Lokata możesz zakłodać ino do 30 kwietnia 2013 r.

Dane na dziyń 31 stycznia 2013 r. Szczegóły w „Regulaminie terminowej lokaty oszczędnościowej Gryfno Lokata w złotych dla osób fizycznych”, co jest dostympny w placówkach Banku.

 

» Aktualności
7 września 2018 r.
Wkrótce nowa strona internetowa Banku
 Facebook |   RSS |   Mapa serwisu |  Kariera |  Zastrzeżenia prawne |  Polityka prywatności |  SWIFT: POLUPLPR |  Infolinia: 32 324 83 33
Serwis należy do Banku Spółdzielczego w Tychach | Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2010