Bank Spółdzielczy w Tychach oferuje swoje usługi również szkołom podstawowym oraz gimnazjom. W ramach Szkolnych Kas Oszczędności, oferta Banku obejmuje rachunki oszczędnościowe SKO oraz lokaty oszczędnościowe.   


SKO – SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI

SKO to wzorzec uczenia się młodego pokolenia odpowiedzialności za pieniądze, który rozwija współdziałanie oraz przyczynia się do aktywizacji postawy prospołecznej uczniów. Dla Banku Spółdzielczego w Tychach SKO to tradycja, która zobowiązuje, dlatego też proponujemy atrakcyjne warunki współpracy.
Uczniowie i opiekunowie SKO mogą liczyć na bezpłatne dostawy potrzebnych materiałów związanych z prowadzeniem ewidencji wpłat i wypłat gotówki oraz gadżetów z logo naszego Banku. Warto zaznaczyć, iż nie pobieramy żadnych opłat za otwarcie oraz prowadzenie rachunku oszczędnościowego.
Jako bank, który służy społeczności lokalnej, Bank Spółdzielczy w Tychach oferuje zaangażowanie w sprawy konkursów oraz akcji organizowanych przez szkoły, których uczniowie oszczędzają w Szkolnych Kasach Oszczędności. Wraz z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., organizujemy co roku Konkurs, który odbywa się na dwóch szczeblach: regionalnym i krajowym. Konkurs trwa od 1 września do 31 marca, a jego celem jest popularyzacja praktyki oszczędzania wśród dzieci i młodzieży.

talentowiSKO >>

» Aktualności
7 września 2018 r.
Wkrótce nowa strona internetowa Banku
 Facebook |   RSS |   Mapa serwisu |  Kariera |  Zastrzeżenia prawne |  Polityka prywatności |  SWIFT: POLUPLPR |  Infolinia: 32 324 83 33
Serwis należy do Banku Spółdzielczego w Tychach | Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2010